ไพศาลคลินิก เวชกรรม

สวยแบบเนียนๆ ต้องไพศาลคลินิก

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Doctor's Profile

 

นายแพทย์ ไพศาล  พุฒิรัตน์วงศ์

 

แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล ( เกียรตินิยม ) พ.ศ. 2524-2525

 

วุฒิบัตรศัลยแพทย์ตกแต่ง (โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. 2531

สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย